پست‎های وبلاگ با برچسب "تمیز کاری"

چسب های تخصصی صنعتی و اهمیت آماده سازی سطوح

پس از تمیزکاری و چربی زدایی حتما اجازه دهید تا سطوح خشک شوند و سپس چسبکاری را آغاز نمایید. برای اجتناب از انتقال چربی از تماس دست با سطوح جلوگیری کنید. هیچ گاه از حلال های با پایه ی نفت (مانند بنزین) برای چربی زدایی استفاده نکنید، چرا که خود حلال باعث چرب شدن سطح مورد نظر شما می گردد. بنابراین کیفیت چسبکاری به شدت کاهش خواهد یافت

قبل از استفاده از محصولات ویکن آلمان چه اقداماتی باید انجام داد؟

در هرحال باید به این نکته توجه نمود که در زمان استفاده از هریک از محصولات شگفت انگیز ویکن آلمان ، باید سطح روی کار ، هرچقدر وسیع و یا کوچک ، به طور کامل تمیز و عاری از هرگونه مواد دیگری باشد