کابل لخت کن

ابزار Cable Stripper H.D.NO . 1000 ویکن

51001000

جهت لخت نمودن کابل های ضخیم و چند لایه و کارکرد تحت ولتاژ 1000 ولت

کاربر گرامی ، جهت اخذ قیمت روز و یا هرگونه اطلاعات دیگر می توانید همین حالا با کارشناسان واحد فروش از طریق خط ویژه به شماره 57671 (021) تماس حاصل نمایید.

ابزار Cable Stripper 28-35 ویکن

50050435

جهت لخت نمودن کابل

کاربر گرامی ، جهت اخذ قیمت روز و یا هرگونه اطلاعات دیگر می توانید همین حالا با کارشناسان واحد فروش از طریق خط ویژه به شماره 57671 (021) تماس حاصل نمایید.

ابزار Cable Stripper 35-50 ویکن

50050450

جهت لخت نمودن کابل در محدوده کاربردی 28 تا 35 میلیمتر

کاربر گرامی ، جهت اخذ قیمت روز و یا هرگونه اطلاعات دیگر می توانید همین حالا با کارشناسان واحد فروش از طریق خط ویژه به شماره 57671 (021) تماس حاصل نمایید.

ابزار Cable Stripper 4-16 ویکن

50050116

جهت لخت نمودن کابل در محدوده کاری از قطر 4 تا 16 میلیمتر

کاربر گرامی ، جهت اخذ قیمت روز و یا هرگونه اطلاعات دیگر می توانید همین حالا با کارشناسان واحد فروش از طریق خط ویژه به شماره 57671 (021) تماس حاصل نمایید.

ابزار Cable Stripper 4-28 G ویکن

50054428

ابزار سیم لخت کن با تیغه صاف محدوده کاری 4 تا 28 میلیمتر

کاربر گرامی ، جهت اخذ قیمت روز و یا هرگونه اطلاعات دیگر می توانید همین حالا با کارشناسان واحد فروش از طریق خط ویژه به شماره 57671 (021) تماس حاصل نمایید.

ابزار Cable Stripper 4-28 H ویکن

50054328

سیم لخت کن باتیغه قلاب شکل که محدوده کاربری آن از قطر 4 تا 28 میلیمتر است

کاربر گرامی ، جهت اخذ قیمت روز و یا هرگونه اطلاعات دیگر می توانید همین حالا با کارشناسان واحد فروش از طریق خط ویژه به شماره 57671 (021) تماس حاصل نمایید.