معادل سنجی

 شما می توانید معادل محصولات برندهای زیر را در سبد محصولات برند ویکن به دست آورید. 

پس از انتخاب برند مورد نظر، کد محصول همان برند را در نوار جستجو وارد کنید تا معادل آن در سبد محصولات ویکن نمایش داده شود . 

 

     devcon logo                  loxeal logo            ritelock logo                   loctite logo