چسب های دوطرفه (Mounting Tapes)

چسب دو طرفه خاکستری Mounting Tape grey weicon ویکن

14050319

چسبندگی فوق العاده بالا، به منظور استفاده بر روی سطوح صیقلی، بسیار منعطف *ظرفیت بار تا 85 kg\m *ابعاد 3متر در 19 میلی متر (طول *عرض) اندازه هسته 40 میلی متر

ريال