ست چسباندن اورینگ

ست چسباندن اورینگ ویکن (O-Ring Bonding Set)

12508030

ست کامل مناسب جهت چسباندن اورینگ ، مناسب برای کاربردهای خاص که با استفاده از این کیت بسیاری از اورینگ های معمولی قابل چسباندن و بسیاری از واشرها قابل ساخت می باشند

ريال