سایش چسبان

سایش چسبان 

سایش چسبان یکی از مهمترین مکانیزمهای سایش است. اهمیت آن به واسطه فراوانی این مکانیزیم در صنایع است که میتوان از سایش در قالب های کشش عمیق و چرخ دنده ها به عنوان مثال نام برد.

خسارات سطحی و حذف مواد از سطح در این نوع سایش هنگامی اتفاق می افتد که دو سطح در سطوح تماس نسبت به یکدیگر مالیده میشوند.

سطوح قطعات کاملا صاف نیستند و در نقاطی مالش به شدت سایش اتفاق میافتد.

در این نواحی که محل های تمرکز تماس و فعل و انفعلات هستند و تنش های زیادی در این قسمت ها ایجاد میشود، موجب تغییر شکل پلاستیکی و ایجاد اتصالات موضعی شده و سطوح به هم می چسبند و مواد را در امتداد سطح از هم دور میکنند.

این نوع سایش میتواند در یاتاقانها و اجزا ماشین ها رخ دهد. یکی از عوامل اثر بخش در کاهش این نوع سایش استفاده از روانکار مناسب است.

 

نظر خود را بنویسید