سایش خستگی

سایش خستگی Fatigue Wear

سایش خستگی شکلی از سایش است که پس از چرخه های زیاد خم شدن فلز با تنش زیاد رخ می دهد.

این موضوع باعث ایجاد ترک در سطح زیرین فلز میگردد و سپس در سطح آن پخش میشود، در نتیجه این علل یک ذره از سطح فلز جدا می شود.

در فلز یاتاقان با آخالها یا گسل ها ترک از زیر سطح شروع میشود.

میکرو ترکهای زیر سطحی به دلیل چرخه های بارگذاری مکرر طولانی مدت و تنش ۵۰۰۰۰۰ ایجاد میشوند که باعث تغییر شکل الاستیک (خم شدن) فلز میشوند.

این امر در همه عناصر یاتاقان غلتشی، race و دندانه های چرخ دنده که همگی در رژیم روغنکاری الاستو هیدرودینامیک (EHD) کار میکنند، معمول است.

تنش تماسی در نقطه ای زیر سطح فلز متمرکز میشود.

این ریزترکها معمولا در سطح پخش میشوند که در نهایت منجر به برداشتن یا لایه لایه شدن مواد سطح میشوند.

آنها به صورت آسیب یا سایش سطحی ظاهر میشوند (گودال های بزرگ) که به آنها پوسته پوسته شدن گفته میشود.

سایر اصطلاحات برای خستگی زیر سطحی عبارتند از پوسته پوسته شدن، لایه برداری و سوراخ شدن مکانیکی.

نظر خود را بنویسید