سایش خراسان

سایش خراشان Abrasive Wear

سایش خراشان متداول ترین مکانیزم سایش است.

این نوع سایش باعث تحمیل هزینه های فراوانی در بخشهای مختلف صنعتی نظیر حمل و نقل، معدن، فرآوری مواد معدنی کشاورزی و صنایع مربوط به حمل و نقل زمینی میگردد.

سایش خراشان موقعی به وجود می آید که یک سطح زبر و سخت در مقابل سطح نرم، حرکت لغزشی داشته باشد و داخل سطح نرم باعث فرورفتگی و ایجاد شیار شود.

یک مثال رایج از این مشکل سایش بیلها در ماشین آلات راهسازی ناشی از جابجایی خاک است.

میزان سایش و مواد ساینده بسیار بیشتر از آن چیزی است که قابل تصور است.

سایش خراشان دو حالت دارد که به دو جسمی و سه جسمی تقسیم بندی میشود.

سایش دو جسمی خراشان به سطوحی اطلاق میشود که روی یکدیگر می لغزند و در آنجا یکی از مواد (سخت) در دیگری فرو می رود و مقداری از مواد (نرم) آن را از بر میدارد.

نمونه ای از سایش دو جسمی استفاده از سوهان برای شکل دادن به قطعه کار است.

سایش خراشان سه جسمی را میتوان به عنوان یک ذره سخت (جسم سوم) در حال حرکت بین دو سطح توضیح داد.

این ذرات میکروسکوپی تقریبا به اندازه فیلم روانکار هستند و در فاصله کوچک بین اجزای روان کننده ذرات آزاد هستند که بغلتند و همچنین روی سطوح بلغزند، زیرا سفت و محکم نگهداشته نمیشوند و آزادنه حرکت میکنند.

آنها میتوانند هر دو سطح را بخراشند و در اثر این رخداد به سطوح آسیب برسانند.

قابل ذکر است برخی توصیه میکنند که اصطلاحات دو جسمی سه جسمی کنار گذاشته شود تا با یک طرح طبقه بندی جایگزین

که مستقیما بر اساس شدت آشکار سایش است به جای آنها جایگزین شود.

نظر خود را بنویسید