سازگاری گریس ها(تطابق پذیری)

سازگاری گریس ها (تطابق پذیری)

 

انواع گریس ها به دلیل دارا بودن ماده تغلیظ کننده متفاوت معمولا با هم سازگاری ندارند.

به این معنی که نمی توان از آن ها هم زمان با هم استفاده کرد

مانند گریس های بتونیت و لیتیومی از مواردی که باید در انتخاب گریس در نظر گرفته شود سازگاری گریس انتخاب شده با گریس مورد قبلی استفاده در سیستم می باشد.

به عنوان یک قاعده کلی،سعی کنید از گریس هایی در یک سیستم استفاده کنید که دارای سفت کننده های مشابه باشند.

برای مثال گریس لیتیم و گریس کمپلکس لیتیم تا آنجا که ممکن است از مخلوط کردن گریس های با سفت کننده مختلف با یکدیگر پرهیز کنید.

به ویژه سعی کنید ازمخلوط کردن گریس هایی با سفت کننده های کمپلکس لیتیم،بنتون یا سیلیکا با گریس های دیگر اجتناب نمایید.

زیرا این اختلاط باعث نرم شدن بیش از حد گریس خواهد شد.

عوامل خرابی های ایجاد شده در هر قطعه گریسکاری شده

  • انتخاب نادرست نوع گریس و کاربرد غلط آن
  • عدم سازگاری، که سبب نرمی بیش از حد گریس شود
  • آلودگی،که موجب سایش زیاد در سیستم می شود
  • به کار بردن مقدار خیلی کم یا زیاد گریس

نظر خود را بنویسید