روغن های کارکرده و روش بازیابی آن

روغن کارکرده 

روغن های معدنی درحین کار، در اثر واکنش با اکسیژن و تجزیه بر اثر حرارت، تولید ترکیبات اشباع نشده قطبی و آسفالتی می کنند.

همچنین با مواد خارجی دیگر مانند گردوخاک، انواع سوخت، کرربن و ذرات فلز آغشته و مخلوط می شوند و کارایی خود را از دست می دهند. به چنین روغنی، روغن کارکرده می گویند.

به عبارت دیگر، بخش عمده ای از روغن مورد استفاده جهت روغن کاری ماشین ها پس از مدتی خواص مورد نیاز خود را از دست می دهند( همه مواد افزودنی شیمیایی مصرف می شود و مواد جانبی حاصل پس از کهنه شدن در روغن بوجود می آید) و می بایست از چرخه مصرف خارج گردد.

به این روغن ها، روغن کارکرده گفته می شود.

روغن های کارکرده شامل انواع زیر می باشند:

-روغن کارکرده صنعتی(روغن دنده،…)

-روغن کارکرده موتور

-امولیسون ها(روغن برش، روغن های حل شونده،…)

-روغن های شفاف و روشن و روغن های ترانسفورماتور

روغن کارکرده صنعتی و موتور را روغن سیاه نیز می نامند که در ایران به روغن سوخته مشهور شده است.

روش های بازیابی رغن های کارکرده

۱-روش سنتی با استفاده از اسید سولفوریک و خاک رنگبر

این روش شامل تقطیر در حرارت حدود ۱۵۰درجه سانتیگراد در فشار متعارف یا خلا جزیی برای جداسازی آب، بنزین، و هیدروکربن های سبک و سایر موادی که نقطه جوش پایین دارند مثل تری کلراتین…

ترکیب با اسید سولفوریک غلیظ، در این مرحله ترکیبات غیر اشباع قطبی و آسفالتن ها با اسید سولفوریک ترکیب می شوند و تولید اسلاج اسید(لجن اسیدی) می کنند که با اختلاف وزن مخصوص از روغن جدا می شوند،

این لجن بزرگترین ماده مزاحم تولید شده دراین صنعت است و در کشورهای صنعتی آن را در کوره های مخصوص می سوزانند.

از ترکیب خاک رنگبر و مواد خنث کننده در این مرحله ،اسید باقیمانده خنثی می شود و ترکیبات مضر که به صورت پسماند است توسط خاک جذب میگردد. بهبود رنگ و پایداری روغن یکی دیگر از نتایج این مرحله است.

۲-بازیافت روغن سوخته به روش تقطیر

  • در این روش فرایند جداسازی تقطیری مولکولی در فاصله کوتاه با شرایط high vacuumبا فیلم نازک با دمای کنترل شده پایین و بدون هیچگونه افزودنی شیمیایی (اسید و خاک) انجام می شود.

خوارکی مناسبی برای واحد های blending جهت تدوین و فرموله کردن طیف گسترده ای از روغن های :موتور، توربین، هیدرولیک، دنده، گریس و… می باشد.

نظر خود را بنویسید