انبارداری روانکارها

۱- مکان سرپوشیده برای انبارداری روانکار ها مناسب تر است.

۲- کلیه قسمت های مختلف انبار روانکارها،از لحاظ قابلیت دسترسی برای وسایل نقلیه حمل کننده مناسب باشد.

۳-محل مناسبی جهت تخلیه مواد از وسیله نقلیه وجود داشته باشد.

۴-انبار،مجهز به دستگاه های مناسب جهت تخلیه روغن بالک(فله) و انتقال آن باشد.

۵-شرایط محیطی در هنگام باز کردن درب ظروف بسته بندی،عاری از گردوغبار باشد.

۶-هرگز نباید برخی روغن های عایق،برودتی،white oils ودارویی،گریس و روغن های برش دار را در محل روباز و در معرض انجاد قرار داد.

۷-درصورت نگهداری ظروف روغن درفضای باز،ازپوشش ضدآب بر روی ظروف استفاده شوند.

۸-بشکه های روانکارها بطور افقی یا شیب دار،روی پالت و کاملا در زیر پوشش ضدآب نگهداری شوند.

۹-لازم است بشکه های گریس نرم(گرید پایین)بطور ایستاده نگهداری شوند.

۱۰-روانکارها نباید درکنار لوله های بخار،کوره ها و غیره که میتوانند موجب فساد حرارتی و یا تبخیر مواد فرار گردند،نگهداری شوند.

۱۱-محلی برای گرم کردن محصولات با گرانروی بالا جهت تخلیه راحت تر(دردمای پایین)تعبیه گردد.

۱۲-لازم است هوای انبارعاری از رطوبت باشد تا از زنگ زدن ظروف پیشگیری کرد.

۱۳-تانک های نگهداری بالک(فله)روغن باید علامت گذاری شده و حتی المکان در محل سرپوشیده نگهداری شوند.

۱۴-تانک های فولادی برای نگهداری روغن های white oilباید با اپوکسی رزین پوشش داده شده و یا بطور کامل از فولاد ضد زنگ ساخته شود.

۱۵-لازم است لوله هواگیری مخازن با سیلیکاژل تجهیز شوند،در غیر این صورت شیر تخلیه آب در پایین ترین نقطه زیر تانک تعبیه شود.

۱۶-باید دقت نمود بشکه ها حتی الامکان با لیفتراک جابه جا شده و انتقال و یا حداقل دو کارگر با هم جابه جایی را انجام دهند.

۱۷-زمین انبار روانکارها باید کاملا تمیز و عاری از چربی باشد تا احتمال آتش سوزی به حداقل برسد.

۱۸-پمپ های انتقال گریس باید قبل از هر بار پرشدن،به طور کامل تمیز شوند.

۱۹-لازم است نمونه برداشت شده از هر ظرف روغن،معرف توده روغن ظرف باشد.

۲۰-هرگزنباید از بشکه های خالی روانکار ها به عنوان تکیه گاه استفاده شود.خصوصا در مکان هایی عملیات جوشکاری، لحیم کاری و یا برش کاری توسط گاز استیلن انجام میشود.(خطر انفجار)

۲۱-لازم است در هنگام تهیه امولسیون روغن های حل شونده،روغن به تدریج و همراه با همزدن،به آب افزوده گردد.

۲۲-لازم است سیستمی که در آن از روغن های حل شونده استفاده میشود،قبل از هر تعویض سیال،بطور کامل شسته شود.

۲۳-مناسب است روانکار ها با نقطه اشتعال زیر ۵۵ درجه سانتی گراد در ظروف در بسته و دوراز حرارت در محیط دارای تهویه مناسب و با اتصال به زمین نگهداری شوند تا خطر انفجار کاهش یابد.

۲۴-روانکار ها باید دور از مواد آتش زا نگهداری شوند.

۲۵-انبار روانکار ها باید مجهز به گاز دی اکسید کربن،دستگاه آتش نشانی حاوی کف و سطل های پر از شن باشند.

۲۶-هرگز نباید ازآب برای فرونشاندن آتش ناشی از سوختن روانکارها استفاده کرد،زیرا این مواد روی آب شناور شده و آتش گسترش می یابد.

۲۷-پرسنل مرتبط با روانکار،باید با نحوه استفاده از وسایل آتش نشانی فوق و کمک های اولیه مربوطه آشنا باشند.

۲۸-استفاده از وسایل ایمنی(لباس کار،دستکش،کلاه،کفش،ماسک و عینک)توسط پرسنل مرتبط،خطرات ناشی از تماس با روانکارها را به حداقل می رساند.

۲۹-دفع روانکار های ضایعاتی،باید با توجه به قوانین زیست محیطی صورت پذیرد.

۳۰-هرگز نباید روانکارهای ضایعاتی مستقیما وارد خروجی فاضلاب ها شوند.

۳۱-حداکثر زمان توصیه شده برای انبارداری در شرایط مناسب برای گریس های معمولی ۱۸ ماه،گریس های دارای ماده افزودنی ۱۲ماه،روغن های با درصد ادتیو کم تا۶۰ماه،روغن های با مواد افزودنی بالا نظیر روغن های دنده و موتور تا ۳۶ ماه،روغن های حل شونده تا ۹ ماه و سایر روغن ها بر حسب نوع،از ۲۴ تا۵۰ماه می باشد.

 

نظر خود را بنویسید