فعال کننده Activator RK ویکن
فعال کننده Activator RK ویکن
فعال کننده Activator RK ویکن

فعال کننده Activator RK ویکن

ريال

فعال کننده و نگهدارنده اکتیویتور RK برای سطوح فلزی و پلاستیک نرم .


(اختیاری)
کد کالا در انبار: 10562100
کد سفارش تولید کننده: 10562100
زمان تحویل: 1 تا 3 روز

Activator-RK

میزان استفاده از این اکتیویتور به اندازه فاصله بین سطوحی که چسبانده می شود بستگی دارد ، به این معنی که اکیویتور بر روی یک سطح و یا هردو سطح اعمال می شود ، در مواردی که فاصله بین دوسطح 0/4 میلیمتر باشد اکتیویتور را فقط باید روی یکی از سطوح اعمال کنید ، اما برای سطح ناهموار و یا فاصله بیشتر از 0/8 میلیمتر اکتیویتور باید روی هردوسطح اعمال شود .

برای سطوح فلزی و پلاستیک نرم تقریبا 30 گرم در هر مترمکعب نیاز به این محصول دارید ، اما برای سطوح ناهموار و متخلخل این مقدار به 150 گرم خواهد رسید ، زمان تبخیر اکتیویتور قبل از چسبکاری در دمای اتاق حداقل 5 دقیقه می باشد .