کلاژ گستر ماندگار ، تنها نماینده رسمی و انحصاری شرکت ویکن آلمان در ایران

اورتان ۴۵ ویکن (WEICON Urethane 45)
اورتان ۴۵ ویکن (WEICON Urethane 45)
WEICON Urethane 45

اورتان ۴۵ ویکن (WEICON Urethane 45)

ﭘﻠﯽ ﺍﻭﺭﺗﺎﻥ ﺩﻭ ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ونیز ﺗﺎ ﺩﻣﺎی 60 درجه ﺯﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍی ﺑﻪ ﻓﻠﺰﺍﺕ ، بتن ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ، ﭼﻮﺏ ، ﭘﺸﻢ ﺷﯿﺸﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺍﺭﺩ .


کاربر گرامی ، جهت اخذ قیمت روز و یا هرگونه اطلاعات دیگر می توانید همین حالا با کارشناسان واحد فروش از طریق خط ویژه به شماره 57671 (021) تماس حاصل نمایید.
کد کالا: 10514005
کد سفارش تولید کننده: 10514005
زمان تحویل: 1 تا 3 روز

اورتان ۴۵ ویکن (WEICON Urethane 45) :

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻭﺩﺭ تماس ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﺘﺎﻝ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: Shore A) 45-60-80)

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﺍﺹ ﺿﺪ ﺭﻃﻮﺑﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺮﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﺎ ، ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﺎﺯک ، ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺸﺶ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺍﻭﺭﺗﺎﻥ ﻭﺍﯾﮑﻮﻥ ﺑﻨﺤﻮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍی ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻟﺮﺯﺵ ﻭ ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ مناسب می باشد .
این مواد مقاومت بالایی در برابر کشش و برش دارند .

اورتان ویکون بنحو فوق العاده ای جهت مقابله با لرزش و عایق کردن ماشین آلات مناسب می باشد .