پوشش سطح قابل انعطاف Uretan/45 ویکن
پوشش سطح قابل انعطاف Uretan/45 ویکن
پوشش سطح قابل انعطاف Uretan/45 ویکن

پوشش سطح قابل انعطاف Uretan/45 ویکن

ريال

ﭘﻠﯽ ﺍﻭﺭﺗﺎﻥ ﺩﻭ ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ونیز ﺗﺎ ﺩﻣﺎی 60 درجه ﺯﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍی ﺑﻪ ﻓﻠﺰﺍﺕ ، بتن ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ، ﭼﻮﺏ ، ﭘﺸﻢ ﺷﯿﺸﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺍﺭﺩ .


کد کالا در انبار: 10514005
زمان تحویل: 1 تا 3 روز

Urethan/45 

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻭﺩﺭ تماس ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﺘﺎﻝ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: Shore A) 45-60-80)

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﺍﺹ ﺿﺪ ﺭﻃﻮﺑﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺮﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﺎ ، ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﺎﺯک ، ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺸﺶ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺍﻭﺭﺗﺎﻥ ﻭﺍﯾﮑﻮﻥ ﺑﻨﺤﻮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍی ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻟﺮﺯﺵ ﻭ ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ مناسب می باشد .
این مواد مقاومت بالایی در برابر کشش و برش دارند .

اورتان ویکون بنحو فوق العاده ای جهت مقابله با لرزش و عایق کردن ماشین آلات مناسب می باشد .

  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند
  • تنها پس از خرید این محصول می توانید در مورد آن نظر بدهید.