کالاها با برچسب 'تعمیرات'

نوار تعمیر ویکن (Repair-Tape)

۱۰۷۱۰۵۳۶ - ۱۰۷۱۰۵۱۵ - ۱۰۷۱۱۰۳۶

چسب و درزگیر انعطاف پذیر - خاصیت چسبندگی بسیار بالا

ريال