پیام تبریک شرکت کلاژگستر ماندگار

در پرتو الطاف ایزد منان رسیدن نوروز ۱۴۰۱ مبارک همواره با تکیه بر اعتماد شما، همراهان گرامی توانسته ایم قدمهای بلندی در رسیدن به اهداف والای صنعت ایران کهن برداشته و این مهم مسئولیت ما را در خدمت رسانی به یکایک شما صنعتگران عزیز حساس تر نموده است. پرسنل شرکت کلاژگستر ماندگار با آرزوی تندرستی

نظر خود را بنویسید