حضور در نهمین کنفرانس ملی نیروگاه های برق

غرفه اختصاصی شرکت کلاژگسترماندگار در نهمین کنفرانس ملی نیروگاه های برق 

بازدید مدیران تولید صنعت برق 

بحث و رایزنی در خصوص همکاری با مدیران و مسئولین کارخانجات تولید برق کشور 

نظر خود را بنویسید