اهداء جوایز ویژه کلاژگسترماندگار

جشنواره اهداء جوایز ویژه شرکت کلاژگسترماندگار 

اسامی نفرات برتر این جشنواره 

1 - جناب آقای علیرضا ملکیان به نمایندگی از  بازرگانی ابداع گران صنعت پارسه 

برنده یکدستگاه لپ تاپ 

2 - جناب آقای امیرعباس فروغی به نمایندگی بازرگانی چسب تارا ( اصفهان ) 

برنده یکدستگاه لپ تاپ 

3 - جناب آقای علیرضا قادری به نمایندگی از بازرگانی جهان 

برنده یکدستگاه تبلت 

 

4 -جناب اقای علی غنی به نمایندگی از بازرگانی ایران کامپوزیت 

برنده یکدستگاه تبلت 

 

5 - جناب آقای علی خاتمی به نمایندگی از بازرگانی جهان صنعت 

برنده یکدستگاه تبلت 

 

 

با آرزوی بهترینها برای شما دوستان و همراهان گرامی 

نظر خود را بنویسید