کیت تعمیرات اضطراری دریایی (Marine Emergency Repair Kits)

weicon marine repai kit header

کیت های تعمیرات فوری در صنعت کشتیرانی 

برای تعمیرات اضطراری و امور نگهداری روی عرشه کشتی، 3 نوع کیت متفاوت توسط شرکت ویکن ارائه شده است. این کیت ها شامل انواع مختلف محصولات ویکن می باشند تا پاسخگوی تمامی نیازهای شما در سفرهای طولانی دریایی باشند.

تفاوت این کیت ها در نوع و تعداد محصولاتی است که در آنها قرار گرفته است. کیت شماره 1 بسیاری از امور تعمیراتی فوری را پوشش می دهد و کیت شماره 3 کامل ترین نوع کیت بوده که طیف وسیعی از امور نگهداری و تعمیرات روی عرشه را پوشش می دهد.

این کیت ها برای انواع کشتی ها و محل هایی که امور تعمیراتی به دفعات زیاد انجام می شود، مناسب می باشند.

 

 

weicon marine emergency repair kit

 

weicon emergency repair kit

 

weicon marine emergency repair kit