کلاژگسترماندگار

درود برشما همراه گرامی 

بدینوسیله به استحضارمیرساند شرکت کلاژگسترماندگار در سال 1382 برپایه تجربیات و اطلاعات منحصر به فرد موسسین آن و بر اساس ایجاد واحدهای تامین

کننده و مشاور در زمینه کلیه چسبها - آب بندها - گریس و روغن - رزینها و پوشش های صنعتی و قالبسازی تاسیس گردیده است .


خط مشی شرکت کلاژگسترماندگار بر پایه ارائه مشاوره فنی و بررسی علمی و یافتن بهترین گزینه های فنی و اقتصادی موردنیاز شرکتها ، معرفی آن به 

واحدهای فنی ، انجام آزمایشات مختلف در محل مشتری و ارائه اطلاعات لازم برای شرکت های درخواست کننده می باشد .

درحال حاضر این شرکت با گردآوری نیروهای مجرب و کاردان و دوره دیده در زمینه فعالیت خود ، تبدیل به یکی از بزرگترین و پردانش ترین شرکت های 

فعال در زمینه چسب گردیده و موفق به اخذ نمایندگی های مختلف خارجی شده است .